Tingimused

Käesolevad Tingimused reguleerivad www.kulauto.ee veebilehe kasutamist ja sellega seotud KUL AUTO OÜ poolt pakutavaid teenuseid. Veebisaidile sisenedes või seda kasutades nõustute järgima neid tingimusi. Kui te ei nõustu käesolevate tingimuste mõne osaga, hoiduge veebisaidi kasutamisest.

  1. Veebisaidi kasutamine:

1.1 Veebileht on mõeldud üle 16-aastastele isikutele. Veebilehte kasutades kinnitate, et vastate sellele vanusenõudele.

1.2 Nõustute veebisaiti kasutama kõigi kehtivate seaduste ja määruste kohaselt.

1.3 Ettevõte jätab endale õiguse Veebilehte või selle funktsioone igal ajal ilma ette teatamata muuta, peatada või katkestada.

  1. Intellektuaalomand:

2.1 Veebileht ja selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst, graafika, logod, pildid ja tarkvara, on KUL AUTO OÜ omand ja on kaitstud intellektuaalomandi seadustega.

2.2 Teile antakse piiratud, mitteeksklusiivne ja mitteüleantav litsents veebisaidile juurdepääsuks ja selle kasutamiseks ainult isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel.

  1. Kasutaja kohustused:

3.1 Nõustute mitte kasutama veebisaiti ebaseaduslikel või volitamata eesmärkidel.

3.2 Vastutate oma konto ja parooli konfidentsiaalsuse säilitamise ning arvutile või mobiilseadmele juurdepääsu piiramise eest.

3.3 Nõustute mitte segama veebisaidi nõuetekohast toimimist ega kahjustama veebisaidi ja selle sisu turvalisust või terviklikkust.

  1. Privaatsus:

4.1 Teie privaatsus on meile oluline. Meie privaatsuspõhimõtted on sätestatud meie privaatsuspoliitikas, mis on viitena lisatud käesolevatesse tingimustesse. Veebilehte kasutades nõustute oma isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega.

  1. Vastutuse piirang:

5.1 Ettevõte püüab pakkuda saidil täpset ja usaldusväärset teavet. Siiski ei garanteeri me teabe täpsust, täielikkust ega õigeaegsust ega vastuta vigade või puuduste eest.

5.2 Ettevõte ei vastuta otseste, kaudsete, juhuslike, eri- ega kaudsete kahjude eest, mis tulenevad veebisaidi või veebisaidi kaudu pakutava sisu või teenuste kasutamisest või sellega seoses.

5.3 Nõustute hüvitama ja kahjutuks tegema ettevõtte mis tahes nõuete, kaotuste, vastutuse või kulu eest, mis tulenevad veebisaidi kasutamisest või on sellega seotud.

  1. Lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele:

6.1 Veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele. Kõik lingid on teie mugavuse huvides.

6.2 Ettevõte ei kontrolli kolmandate isikute veebisaitide sisu, privaatsuspoliitikat ega tavasid ega vastuta kahjude või kaotuste eest, mis on põhjustatud selliste veebisaitide kasutamisest.

  1. Tingimuste muutmine:

7.1 Ettevõte jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Kõik muudatused jõustuvad kohe pärast uuendatud tingimuste postitamist veebisaidile. Veebisaidi jätkuv kasutamine pärast uuendatud tingimuste postitamist tähendab, et nõustute muudetud tingimustega.

  1. Kehtiv seadus ja jurisdiktsioon:

8.1 Käesolevaid tingimusi reguleerivad ja neid tõlgendatakse kooskõlas Eesti seadustega. Kõik käesolevatest tingimustest tulenevad nendega seotud vaidlused kuuluvad Eesti kohtu ainupädevusse.

Kui teil on käesolevate Tingimuste kohta küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust aadressil info@kulauto.ee.

Täname, et kasutate meie veebisaiti.

KUL AUTO OÜ